Ta strona używa plików cookie!
close

Ruch drogowy

Data dodania: 8 grudnia 2015 r.

W sprawach dotyczących uzyskania informacji o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu lub kontroli autobusów na terenie  prosimy o kontakt z daną jednostką Komendy Powiatowej Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie

tel. 717834200 lub 717834222.

alarmowy 997.

 

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie jednocześnie informuje, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego autobusu wynajętego, w związku z planowaną wycieczką. Kontrola może zostać wykonana przez policjantów tut. jednostki, jednak z pewnym uwarunkowaniem. Pisemna prośba o skontrolowanie autobusu powinna być złożona, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem na adres Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie
ul. Wolności 15, lub za pośrednictwem faxu, nr 71 7834 242, albo 717834228.

Aby zapewnić Państwu dokonanie sprawdzenia autobusu przez policjantów ustalamy zasady kontroli, które należy spełnić:
1. Pisemne zgłoszenie o planowanej wycieczce z podaniem informacji o dacie i godzinie przyjazdu autobusu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Informujemy również, że w szczególnych przypadkach kontrola stanu technicznego pojazdu przez Policję może być zgłoszona krótko przed wyjazdem autokaru, ale nie będzie gwarancji wysłania policjantów z uwagoi na wykonywanie przez nich innych czynności służbowych
.
Po wykonanej kontroli policjanci nie wydają żadnych zaświadczeń stwierdzających sprawność techniczną lub też niesprawność pojazdu sprawdzonego w sposób organoleptyczny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy autobus poddawany jest badaniom technicznym wykonanym w okręgowej stacji kontroli pojazdów, częściej niż samochody osobowe. Szczegółowa kontrola autobusu wykonywana jest co 6 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest do tego, aby kierowca posiadał wymaganą dokumentację w związku z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (dostępny w KPP Strzelin)

Osoba poszkodowana w kolizji drogowej (kierujący, pasażer i właściciel pojazdu) ma prawo wnioskować do tut. jednostki o wydanie zaświadczenia/notatki ze zdarzenia drogowego.
Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku:

 zdarzenie drogowe zostało wcześniej zgłoszone w KPP w Strzelinie i policjanci na jego miejscu wykonywali czynności służbowe oraz merytorycznie zakończone.

 załączenie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł.

Opłatę za wydanie zaświadczenia/notatki w wys. 17 zł należy dokonać na podany rachunek:
63 9588 0004 0000 7780 2000 0050
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

TYTUŁEM: Opłata za wydanie notatki ze zdarzenia drogowego z dnia ...............…………..

Oryginał dowodu wpłaty (w wysokości 17 zł.) należy dołączyć do wniosku o wydanie w/w zaświadczenia/notatki
(* najpóźniej przy odbiorze zaświadczenia).
- podstawa prawna Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych Dz. U. z 2006 nr. 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami

Informujemy jednocześnie, że firma ubezpieczeniowa pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego (zobowiązana do likwidacji szkody komunikacyjnej) otrzymuje powyższe zaświadczenie/notatkę bez uiszczania opłat.