]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-324-040-123/C/2017/MA

Dostawa materiałów oraz sprzętu przeciwpożarowego

35111300-8, 39525400-2

2017-09-19

2017-09-28 11:00

Pu-2380-321-098-120/M/2017/JP

Dostawa wyposażenia specjalnego ( obuwia i rękawic) dla policjantów BSW KGP Wydział Wrocław

18820000-3

2017-09-19

2017-09-26 11:00

PU-2380-300-007-111/M/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przy ul. Traugutta 3; oznaczenie sprawy: PU-2380-300-007-111/M/2017/AB. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (dalej w tekście: OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty spełniały wszystkie wymagania dla dostawy określone przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Część 1 postępowania: Krzesło obrotowe – 30 sztuk. Fotel obrotowy gabinetowy – 3 sztuki. Krzesło tapicerowane – 10 sztuk. Część 2 postępowania: Szafa na akta – 2 sztuki. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy, warunki gwarancji, terminy i sposób płatności, kary umowne, itp., które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego – określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia.

39111000-3 – Siedziska. 39111100-4 – Siedziska obrotowe. 39132100-7 – Szafy na akta

2017-09-15

2017-09-28 11:00

PU-2380-291-082-104/C/2017/AB

Przedmiotem zamówienia remont bieżący budynku Posterunku Policji w Olszynie Lubańskiej przy ul. Wolności 2; oznaczenie sprawy: PU-2380-291-082-104/C/2017/AB. Zakres robót obejmuje: usunięcie powłok malarskich sufitów i ścian, demontaż posadzek, przygotowanie podłoża ścian i sufitów (gładzie, uzupełnienie tynków), roboty malarskie, roboty posadzkowe (przygotowanie podłoża, ułożenia wykładzin posadzkowych dla obiektów użyteczności publicznej, remont schodów wejściowych do budynku, remont zadaszenia wejścia roboty wykończeniowe, remont pomieszczeń garażowych. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy, wynagrodzenie i warunki płatności, prawa i obowiązki stron, odbiory robót, kary umowne, odstąpienie od umowy, gwarancje i rękojmię oraz przypadki, w których można dokonać zmian przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU) stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w Przedmiarze robót – załącznik nr 3 do Zaproszenia.

45000000-7 (Roboty budowlane). ; 45216111-5 (Posterunki policji). ; 45215500-2 (Obiekty użyteczności społecznej). ; 45215510-5 (Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej). ;

2017-09-15

2017-09-22 12:00

PU-2380-301-078-110/C/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych i pokrycia dachu w budynku Komisariatu Policji w Żarowie przy ul. Ogrodowej 2; oznaczenie sprawy: PU-2380-301-078-110/C/2017/AB. Zamawiający informuje, że wszelkie prace objęte zakresem zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie. Zakres robót obejmuje: Wykonanie zabezpieczenia miejsca robót, placu budowy. Wymiana drzwi w hallu wejściowym na aluminiowe, 2-skrzydłowe, z naświetlem górnym (wym. 1,71mx2,98m). Prace remontowe pomieszczeń biurowych (m.in.: wymiana posadzek na PCV, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń z przygotowaniem, zamurowanie otworu drzwiowego, wymiana opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych, wymiana klamek z szyldami drzwi, wykonanie nowych lamperii w miejscu starych, wykonanie odbojnic przyściennych). Naprawa pokrycia dachu (z papy), naprawa czap kominowych, wymiana rynien i obróbek blacharskich. Wykonanie wszelkich robót towarzyszących realizacji zamówienia.

45000000-7 Roboty budowlane. ; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. ; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. ; 45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych. ; 45261900-3 naprawa i konserwacja dachów. ;

2017-09-15

2017-09-22 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20