Ta strona używa plików cookie!
close

Praca na stanowiskach cywilnych

Data dodania: 8 grudnia 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

 

Kadry Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie informują:

Obecnie zatrudnionych jest 7 osób w Korpusie Służby Cywilnej.

Pracowników objętych niemnożnikowym systemem wynagradzania jest 8 osób.

Informacji udziela pracownik Kadr KPP Strzelin  Anita Malinowska tel. 717834209.

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane będą na bieżąco na stronie KPP Strzelin w zakładce "Praca na stanowiskach cywilnych" 

 

Przepisy prawne :

 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm. )

 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2014 r. poz. 1111 ze zm.)

 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. 2009 nr 211 poz. 1630 )

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. nr 27, poz.134 z późn. zm. )